Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको तेश्रो त्रैमासिक (२०७७ माघ, फागुन र चैत्र) विवरण