Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

ज्ञान प्रसाद ढकाल

  • ज्ञान प्रसाद ढकाल

ज्ञान प्रसाद ढकाल


ज्ञान प्रसाद ढकाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
सम्पर्क 9851247777
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन २३