Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय

  • गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय

गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय


गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851196131
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन २६