Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

2075-10-06

2075-10-06


नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,धादिङ
             
धादिङ जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी विवरण
सि.नं कर्मचारी संकेत नं. नाम थर पद स्थायी ठेगाना मोवाइल नं. कैफियत
1 १७३२३५ अस्मान तामाङ प्र.जि.अ. काभ्रेपलाञ्चोक 9851247777  
  अर्जुन कुमार शर्मा स.प्र.जि.अ. ललितपुर 985196131  
3   ऋषि राम आचार्य प्र.अ. स्याङजा 9856021629  
166215 सुर्यदर्शन पण्डित प्र.अ. ललितपुर 9846090976  
5 191872 मनोज कुमार लामा ना.सु. काठमाडौ 9849403287  
202802 हिम बहादुर बि.के. ना.सु. काठमाडौ 984155624  
7            
153624 हरिराम न्यौपाने ना.सु. सिन्धुपाल्चोक 9841369298  
9 122874 कृष्ण प्रसाद थपलिया ना.सु. काठमाडौ 9841980619  
१० 226767 हरेराम शाह ना.सु. सप्तरी 9842469405  
11   मित्रलाल चुवाइ लेखापाल   1  
           
 
१२ 188397 बिक्रम नगरकोटी ह.स.चा. धादिङ 9841716022  
१३ 121668 कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ का.स. धादिङ 9841062595  
१४ 138695 अम्बर प्रसाद ओस्ती का.स. धादिङ 9841716013  
१५ 169050 दण्डपाणी रिजाल का.स. धादिङ 9851211633  
१६ 182720 यदु कुमार अधिकारी का.स. धादिङ 9841716171  
  करार साने थापामगर ह.स.चा. धादिङ 9857650525  
२० करार झंक प्रसाद कोइराला का.स. धादिङ 9841717811  
 
२२ करार मंजु श्रेष्ठ का.स. धादिङ 9841816987