Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कुन कोठामा के काम हुन्छ ?


कोठा नं.१० प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्य कक्ष

कोठा नं. १३ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष

कोठा नं. १ प्रशासकीय अधिकृत

कोठा नं.२ प्रशासकीय अधिकृत

कोठा नं.५ राहदानी फाराम पेश गर्ने बनेका राहदानी लिने

कोठा नं.६ स्थानीय प्रशासन , संस्था दर्ता,जनजाती प्रमाणित,अन्य सिफारिसहरु

कोठा नं.८ नयाँ नागरिकता लिने 

कोठा नं. ९ प्रतिलिपी नागरिकता तथा राहदानी फाराम रुजु गर्ने

कोठा नं. १२ मुद्दा ,ठाडो उजुरी गर्ने

कोठा नं. १४ लेखा