नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


नागरिक बडापत्र

मिति २०७३/०१/२१ गते देखी मिति २०७३/०१/२२ गते सम्म संचालन भएको घुम्तीसेवा सिविरमा २४३ जानलाइ नेपाली नगरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिनुका साथै अन्य कार्यालयहरुबाट समेत सो सिविरमा सेवा उपलब्ध गराइएको थियो ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय