नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


कोठा नं ६

कोठा नं स्थानिय प्रशासन फाँट बाट हुने सेवा प्रवाहः

·         संघ संस्था दर्ता/नविकरण

·         हातहतियर नविकरण /जनजाती प्रमाणीत/अन्य सिफारिसहरु

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय