नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


कोठा नं ०५

कोठा नं ०५ द्धन्द वेयस्थपन फाँट बाट हुने सेवा प्रवाहः

·         द्व्न्दमा परेका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन

·         विवरण अध्यावधिक गरि शान्ती मन्त्रालय पठाउने

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय