नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


कोठा नं ०९

कोठा नं ०९ प्रतिलिपि नागरिकता फाँट बाट हुने सेवा प्रवाहः

·         यस कार्यालयबाट वितरण भएका नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण

·         नागरिकताको अभिलेख रुजु

·         राहदानी अभिलेख भिडाउजे

·         नागरिकतामा विवरण फरक परे संसोधन प्रतिलिपि दिने

·         नागरिकताको अभिलेख राख्ने

·         पतिको नामथर ठेगाना थप गरी, संसोधन गरी प्रतिलिपि दिने

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय