नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


कोठा नं ११

कोठा नं ११ मुद्दा फाँट बाट हुने सेवा प्रवाहः

·         ठाडो उजुरी

·         भ्रष्टाचार उजुरी

·         बजार अनुगमन

·         नागरिकता प्रमाणपत्र र उमेर खुलेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा नामथर उमेर फरक परेमा संसोधनको लागि हुने नर्णय

·         शान्ति सुरक्षा /विवाह दर्ता

·         अन्य दैनिक प्रशासनीक कार्य

 


 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय