नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


नाम

कोठा नं ६ प्रशासन फाँट बाट हुने सेवा प्रवाहः

·         नावालक परिचय पत्र

·         जनजाती, व्यक्ती, नामथर, उमेर, प्रमाणित

·         पेन्सन रहलपहल सिफारिस

·         अन्य दैनिक प्रशासनीक कार्य

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय